Представување

Ние, tesa.com.mk, се обврзуваме да ги штитиме сите информации врзани за Вас. Користејќи ги нашите услуги Вие се согласувате за користењето на Вашите информации кои се наброени во оваа Полиса за приватност. 

Се обврзуваме да ја штитиме Вашата приватност

Ние прибираме минимум количества на информации кој е прорционален со задоволување вашите потреби од нашите услуги. Оваа полиса ги презентира видовите на процеси кои можат да се приберат за Вас. Вашето користење на оваа страна ни дава за право да ги прибираме следниве информации.

Прибирање на информации
Ние можеби ќе прибираме одредени или сите информации што ни ги предавате во зависност од трансакцијата која ја извршувате преку нас, вклучувајќи го Вашето име и презиме, адресата на живеење, телефонски броеви, броеви на факс и емил адреси, заедно со информациите за користењето на Вашиот сајт. Некоја друга информација може да биде потребна од време на време и кога ќе биде потребна, за истата ќе бидете известени на насловната страна на нашиот официјален website.

Користење на Информациите

Ние ги користиме овие информации пред се за да ги процесуираме посетите на Вашиот сајт. Секоја мерка на предострожност е превземена против неавторизиран пристап на Вашиот сајт. Нашето осигурување можеби ќе Ви побара да ни доставите додатни информации врзани за Вашиот налог.

Колачиња (Cookies)

Вашиот интернет пребарувач има вградено можност за зачувување на многу малечки датотеки наречени колачиња – “cookies” – кои му овозможувааат на сајтот да го препознае Вашиот налог. Вие имате можност на Вашиот компјутер да прифатите или одбиете одредени колачиња, при што можеби ќе ја намалите функционалноста на посетениот сајт.

Откривање на информациите

Ние нема да откриеме никаква Ваша лична информација дадена на овој сајт на ниедно друго лице или компанија. Ние можеби ќе ги задржиме Вашите информации со цел да Ве контактираме или информираме за некои нови погодности врзани за нашето работење. Вам ќе Ви биде овозможено да се откажете од примање на било какви пораки или слични средства. Доколку се укаже потреба да ги предадеме Вашите податоци на трети лица, тоа ќе го сториме само со Ваше знаење и Ваша дозвола.

Можеби одвреме на време ќе Ве известуваме со вообичаени известија – на пример за бројот на посетители на нашата страна или комплетирање на регистрации, но притоа нема да користиме никакви информации коишто можат да ги разоткријат тие личности.

Соработка со Органите за Прогонување

tesa.com.mk може да предаде било каква информација на Органите за прогонување без претходна најава врз основа на законот на таквите агенции. Ние ќе соработуваме во потполност со органите на законот.

Измени во оваа полиса

Секоја измена во нашата Полиса за Приватност ќе биде објавена тука и ќе ја замени постоечката полиса. Ние ќе превземеме соодветни чекори за да Ве известиме за измените во нашата Полиса. Во секој случај Ви препорачуваме да ја прочитате секогаш кога го посетувате овој сајт и да заклучите дали сеуште го исполнува Вашето одобрување.

Контакт

Доколку имате прашања врзани за нашата полиса или доколку сакате да дознаете кои информации се прибрани за Вас, Ве молиме да не контактирате тука contact@tesa.com.mk.Исто така можете да барате од нас корекција на некоја направена грешка или пак да ги тргнеме Вашите детали од листите кои се под наша контрола.