Добродојдовте на TESA

Овие услови ги опишуваат правилата и регулативите за користење на веб-страницата на tesa.com.mk.

TESA се наоѓа на:

Со пристапот до оваа веб-страница претпоставуваме дека ги прифаќате овие услови во целост.

Не продолжувајте да го користите веб-сајтот на TESA ако не ги прифаќате сите услови наведени на оваа страница.

Следната терминологија се применува на овие Услови и правила, Изјава за приватност и известување за откажување и сите или сите договори: “Клиент”, “Вие” и “Твојата” се однесува на вас, на лицето кое пристапува на оваа веб-страница и ги прифаќа условите на компанијата. “Компанијата”, “Самите”, “Ние”, “Нашиот” и “Нас” упатуваат на нашата компанија. “Партија”, “Партии”, или “нас”, се однесува и на Клиентот и нас самите, или на Клиентот.

Сите услови се однесуваат на понудата, прифаќањето и разгледувањето на плаќањата неопходни за преземање на процесот на нашата помош на Клиентот на најсоодветен начин, било преку формален состанок, со фиксно траење или со други средства, за изрична цел за задоволување на потребите на Клиентот во однос на обезбедувањето на наведените услуги / производи на Друштвото, во согласност со и предмет на постојниот закон на Македонија.

Секоја употреба на горенаведената терминологија или други зборови во еднина, множина, капитализација и / или тој или таа, се земаат како заменливи и затоа се однесуваат на истиот.

Колачиња (Cookies)

Ние користиме колачиња. Со користење на веб-страницата на TESA вие се согласувате со употребата на колачиња во согласност со политиката за приватност на TESA.

Најголемиот дел од денешните интерактивни веб-сајтови користат колачиња за да ни овозможат да ги превземеме деталите на корисникот за секоја посета.

Колачињата се користат во некои области од нашата локација и овозможуваат функционалност на оваа област и леснотија на користење за оние кои ги посетуваат.

Некои партнери за рекламирање / рекламирање исто така можат да користат колачиња.

Лиценца

Освен ако не е поинаку наведено, TESA и / или неговите лицензиери ги поседуваат правата на интелектуална сопственост за сите материјали на TESA.

Сите права на интелектуална сопственост се задржани.

Можете да ги гледате и / или страниците за печатење од https://tesa.com.mk за ваша лична употреба, предмет на рестрикции поставени во овие услови и услови.

Не смеете:

 1. Да го реобјавите материјалот од https: //tesa.com.mk
 2. Продавате, изнајмувате или под-лиценцират материјал од  https: //tesa.com.mk
 3. Репродуцирате, дуплирате или копирате материјал од https: //tesa.com.mk

Отстранете ја содржината на TESA (освен ако содржината е специјално направена за редистрибуција).

Хиперврска на нашата содржина

  1. Следниве организации можат да се поврзат со нашата веб-страница без претходно писмено одобрување:
   1. Владини агенции;
   2. Пребарувачи;
   3. Новински организации;
   4. Дистрибутери на онлајн директориуми кога тие ни листаат во директориумот може да се поврзат со нашата веб-страница во ист начин како и тие хиперврски со Веб-страници на други котирани друштва; и
   5. Системски акредитирани бизниси освен барање на непрофитни организации, добротворни трговски центри и добротворни групи за прибирање финансиски средства кои не можат да се поврзат со нашата веб-страница.
  1. Овие организации можат да се поврзат со нашата почетна страница, со публикации или со други веб-страници, се додека линкот: (а) не е во никој случај погрешен; (б) не  подразбира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на страната која ги поврзува и нејзините производи или услуги; и (в) се вклопува во контекст на страницата на поврзувачката страна.
  2. Ние можеме да ги разгледаме и одобриме по наша единствена дискреција други барања за врска од следниве типови на организации:
   1. најчести познати потрошувачки и / или деловни извори на информации, како што се Сојузот на стопански комори, Македонска Стопанска комора или Унијата на потрошувачи
   2. dot.com сајтови на заедницата;
   3. Здруженија или други групи кои ги претставуваат добротворните организации, вклучувајќи ги и добротворните сајтови, дистрибутери на онлајн директориуми;
   4. Интернет портали;
   5. сметководствени, правни и консултантски фирми чии основни клиенти се бизниси; и
   6. Образовни институции и трговски здруженија.

Ние ќе ги одобриме барањата за поврзување од овие организации доколку утврдиме дека: (а) врската не би се одразувала негативно врз нас или нашите акредитирани бизниси (на пример, трговски здруженија или други организации кои претставуваат инхерентно сомнителни видови на деловни активности, како што се работно- дома можности, не смее да се поврзува); (б) организацијата нема незадоволителен запис со нас; (в) користа за нас од видливоста поврзана со хиперлинкот го надминува отсуството на; и (г) кога врската е во контекст на општи информации за ресурсите или на друг начин е во согласност со уредувачката содржина во билтенот или сличен производ што ја продолжува мисијата на организацијата.

Овие организации можат да се поврзат со нашата почетна страница, со публикации или со други веб-страници, се додека линкот: (а) не е во никој случај погрешен; (б) не подразбира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на врската и производите или услугите; и (в) се вклопува во контекст на страницата на поврзувачката страна.

Ако сте меѓу организациите наведени во став 2 погоре и сте заинтересирани да ги поврзете со нашата веб-страница, морате да не известите со испраќање на е-пошта на contact@tesa.com.mk.
Ве молиме наведете го вашето име, името на вашата организација, информациите за контакт (како што се телефонски број и / или e-mail адреса), како и URL-то на вашиот сајт, листа на сите URL-и од кои имате намера да ги поврзете со нашата веб-страница, и листа на URL (и) на нашата страница, на која би сакале да се поврзете. Дозволете ни 2-3 недели за одговор.

Одобрените организации може да остварат хиперврска на нашата веб-страница, на следниов начин:

    1. Со користење на нашето корпоративно име; или
    2. Со користење на унифициран ресурс локатор (веб адреса) се поврзани со; или
    3. Со користење на било кој друг опис на нашата веб-страница или материјал што е поврзан со тоа има смисла во контекст и формат на содржината на страната на поврзувачката страна.

Не е дозволено користење на логото на TESA или други уметнички дела за поврзување на отсуство на лиценца за трговска марка.

Iframes

Без претходно одобрување и изразена писмена дозвола, не смеете да создавате рамки околу нашите веб-страници или да користите други техники кои на било кој начин го менуваат визуелното презентирање или појава на нашата веб-страница.

Резервација на права

Ние го задржуваме правото во секое време и по свое дискреционо право да бараме да ги отстраните сите линкови или некој посебен линк до нашата веб-страница. Вие се согласувате веднаш да ги отстраните сите линкови до нашата веб-страница по такво барање. Ние, исто така, го задржуваме правото да ги менуваме овие услови и неговата политика за поврзување во секое време. Со продолжување на врската со нашата веб-страница, вие се согласувате да бидете обврзани да ги почитувате овие услови.

Отстранување на линкови од нашата веб-страница

Ако најдете било која врска на нашата веб-страница или која било поврзана веб-страница неприфатлива од било која причина, може да не контактирате за ова. Ќе ги разгледаме барањата за отстранување на врски, но нема да имаме обврска да го сториме тоа или да Ви одговориме директно на вас.

Додека ние настојуваме да обезбедиме дека информациите на оваа веб-страница се точни, ние не ја гарантираме нејзината целосност или точност; ниту пак се обврзуваме да се осигураме дека веб-страницата останува достапна или дека материјалот на веб-страницата е ажуриран.

Одговорност за содржината

Ние немаме никаква одговорност или одговорност за било која содржина која се појавува на вашата веб-страница. Вие се согласувате да не обештетете и да не одбраните од сите барања што произлегуваат од или врз основа на вашата веб-страница. Ниту една врска не може да се појави на која било страница на вашата веб-страница или во било кој контекст кој содржи содржина или материјали што може да се толкуваат како клеветнички, непристојни или криминални, или кои ги прекршуваат, на друг начин ги прекршуваат или се залагаат за прекршок или друг прекршок права на трети лица.

Одрекување од одговорност

До максималниот степен дозволен со применливиот закон, ние ги исклучуваме сите претстави, гаранции и услови кои се однесуваат на нашата веб-страница и употребата на оваа веб-страница (вклучувајќи, без ограничување, какви било гаранции што се предвидени со закон во однос на задоволителен квалитет, соодветност за целта и / или употребата на разумна грижа и вештина). Ништо во ова одрекување нема:

    1. ограничување или исклучување на нашата или Вашата одговорност за смрт или лична повреда што произлегува од небрежност;
    2. ограничување или исклучување на нашата или Вашата одговорност за измама или погрешно толкување на податоците;
    3. ограничување на било која од нашите или Вашите обврски на кој било начин што не е дозволено според важечкиот закон; или
    4. исклучување на која било од нашите или Вашите обврски кои не можат да бидат исклучени според применливиот закон.

Ограничувањата и исклучоците на одговорност утврдени во овој дел и на други места во ова одрекување: (а) се предмет на претходниот став; и (б) ги уредува сите обврски што произлегуваат од одрекувањето од одговорност или во однос на предметот на ова одрекување, вклучувајќи ги и обврските што произлегуваат од договорот, во делата (вклучувајќи небрежност) и за прекршување на законската обврска. До степенот до кој веб-страницата и информациите и услугите на веб-страницата кои се обезбедуваат бесплатно, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета од која било природа.